Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Rzuć Pan Okiem Paweł Machomet z siedzibą w Marszewie 59U, 72-100 Marszewo identyfikującą się numerami NIP: 8561811964, REGON: 387036110.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie zakładania Konta oraz dostarczenia informacji handlowych w formie elektronicznej w postaci usługi Newsletter jest zgoda Klienta.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży.
 4. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:
  a) zawarcia i wykonania Umów Sprzedaży na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez czas trwania Umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
  b) rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
  c) dochodzenia roszczeń związanych z zawartą Umową Sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
  d) archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
  e) świadczenia usługi Newsletter, o której mowa w 11 Regulaminu.
 5. Dane klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:
  a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  b) podmiotom umożliwiającym Sklepowi Internetowemu dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
  c) bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
  d) organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
  e) podmiotom wspierającym Sklep Internetowy w prowadzonej działalności na zlecenie Sklepu Internetowego, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających działalność Sklepu Internetowego.
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 7. Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej uprzednio zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.